Sidos s.r.o.

SIDOS s.r.o. je spoločnosť s dlhodobou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave, špedícii a logistike. K najdôležitejším cieľom spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka s využitím moderného vozového parku a odborného tímu zamestnancov. Sme dopravná firma, zaoberajúca sa medzinárodnou a vnútroštátnou dopravou. Zabezpečujeme dopravu tovaru vlastnými, ako aj zmluvnými vozidlami.

Keďže na dopravnom trhu pôsobíme od roku 2006, stihli sme za ten čas načerpať veľa skúseností, ktoré Vám teraz ponúkame. Od začiatku našej činnosti sa snažíme rozvíjať našu firmu, pričom sme nezaznamenali žiadne reklamácie na nami vykonané prepravné služby. V súčasnosti prevádzkujeme iba vozidlá značky Mercedes, ktoré sa spolu s návesmi Schmitz zaraďujú medzi najbezpečnejšie, najekonomickejšie a najekologickejšie vozidlá na dopravnom trhu.

Veľkú pozornosť venujeme ochrane životného prostredia a bezpečnosti, preto pravidelne obmieňame vozidlový park. Všetky vozidlá v súčasnosti spĺňajú ekologickú normu EURO 6. Každé vozidlo je vybavené monitorovaním GPS a mobilnými komunikačnými prostriedkami, aby zákazník vždy vedel, kde sa jeho tovar nachádza.

Kolektív vodičov a dispečerov pozostáva zo skúsených pracovníkov. Snažíme sa poskytovať iba kvalitné a spoľahlivé služby.